Renovering

Renovering av timmerhus

Timrade hus och stugor har lång livslängd men ibland kan en stock behöva bytas eller en stomme behöva renoveras. Vid renovering så utgår vi från den befintliga byggnadens för att skapa den bästa lösningen. Vi utför alla former av renovering från halvsulning och skarvning när det räcker till stockbyten. 

Nedan finner du ett flertal renoveringar som vi har utfört. På våra Facebook– och Instagramsidor kan du se många fler bilder från olika renoveringsprojekt för att finna inspiration.  

Scroll to Top